อนุบาล 1,2

ฟังนิทาน ฟังเพลง การ์ตูน เล่นเกม ข่าวเด็ก มุมประดิษฐ์

โพสต์1 ส.ค. 2556 22:53โดยTongsaktata tata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูปฐมวัย

โพสต์9 มิ.ย. 2555 23:53โดยTongsaktata tata

บ้านหนูอยู่ไหน

โพสต์8 มิ.ย. 2555 01:10โดยTongsaktata tata

กลุ่มสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

โพสต์10 พ.ค. 2555 20:47โดยTongsaktata tata

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆรอบตัว เช่น สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัส ฯลฯ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

โพสต์10 พ.ค. 2555 07:39โดยTongsaktata tata

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รอบๆ ตัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อม

โพสต์8 พ.ค. 2555 01:40โดยTongsaktata tata

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง สถานศึกษา และสถานที่สำคัญในชุมชน
วันแม่

โรงเรียนและบุคคลในโรงเรียน ตอนที่ 1/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

โพสต์7 พ.ค. 2555 07:56โดยTongsaktata tata

การเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
        ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเอง เช่น รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆของร่างกาย รู้วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆด้วยตนเองคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดีได้ถูกต้อง เหมาะสม

                           มาล้างมือกันเถอะ

แบ่งปันกัน

นิทานสนุก

โพสต์7 พ.ค. 2555 07:34โดยTongsaktata tata


ศรีธนญชัย

หมูจอมตระกละ

ผักบุ้งอยากมีเพื่อน

1-10 of 11