กลุ่มสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

โพสต์10 พ.ค. 2555 07:39โดยTongsaktata tata
ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รอบๆ ตัว

Comments