สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำเฉลยแบบทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

โพสต์15 ก.พ. 2557 01:00โดยTongsaktata tata
ด้านภาษา

 ความสามารถด้านภาษา(Literacy) 
ความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy)

ความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy
http://www.nan2.go.th/UserFiles/File/Reasoning.pdf

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) 
Comments