ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย TH Sarabun PSK

โพสต์28 พ.ค. 2555 01:55โดยTongsaktata tata

ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/ว๒๘๔๗  เรื่อง  สำรวจรายชื่อประชากรวัยเรียน  ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๘

แบบรายงาน ให้ใช้ fonts  th sarabun psk ใครไม่มีโหลดได้ครับ

คู่มือการติดตั้ง สำหรับ window XP

For Winxp – Sipa Font Installer (2.56 MB)
ตู่มือการติดตั้ง window 7

For Wins7 and other – Sipa Font Zip (2.48 MB)
Comments