กลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

โพสต์7 พ.ค. 2555 07:56โดยTongsaktata tata
การเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
        ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเอง เช่น รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆของร่างกาย รู้วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆด้วยตนเองคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดีได้ถูกต้อง เหมาะสม

                           มาล้างมือกันเถอะ

แบ่งปันกัน
Comments