คอมพิวเตอร์น่ารู้

วันที่โพสต์: 13 พ.ค. 2012, 2:45:45

Format Factory

โหลด clip ถ่ายวีดีโอ มาแล้ว อยากทำแผ่นไปเปิดใน CD ทำไม่ได้ ใช้ Format Factory แปลงไฟล์เป็น .MPG ก่อนครับ

วิธีใช้เข้าFormat Factory ไปวีดีโอ .MPG +เพิ่มแฟ้ม clip ที่ต้องการแปลง ตกลง เริ่ม พอเสร็จแล้วไฟล์ใหม่เราจะอยู่ที่ Documents FFOutput

สิ่งที่น่าสนใจ