สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำเฉลยแบบทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

วันที่โพสต์: 15 ก.พ. 2014, 9:00:43

ด้านภาษา
ความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy)
http://www.nan2.go.th/UserFiles/File/Reasoning.pdf

ความสามารถด้านภาษา(Literacy)

ความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy)

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability)