นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน

วันที่โพสต์: 23 ม.ค. 2013, 5:50:58

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง วันที่ 21 มกราคม 2556

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบคุณ