ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย TH Sarabun PSK

วันที่โพสต์: 28 พ.ค. 2012, 8:55:29

ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/ว๒๘๔๗ เรื่อง สำรวจรายชื่อประชากรวัยเรียน ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๘

แบบรายงาน ให้ใช้ fonts th sarabun psk ใครไม่มีโหลดได้ครับ

ตู่มือการติดตั้ง window 7

คู่มือการติดตั้ง สำหรับ window XP

For Wins7 and other – Sipa Font Zip (2.48 MB)

For Winxp – Sipa Font Installer (2.56 MB)