ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวง ตั้งอยู่เลขที่ .....-....ถนนช่อระกา-หนองแวง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044-124303 โทรสาร........-........

e-mail : bannongvang@hotmail.com

website : http://nwl.chaiyaphum1.com/

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวง หมู่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญของโรงเรียน “ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด พัฒนา”

สีประจำโรงเรียน ชมพู เขียว

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

รู้ประหยัด พัฒนาสู่อาเซียน