ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร. 044124303

bannongvang@hotmail.com