กลุ่มสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

วันที่โพสต์: 10 พ.ค. 2012, 14:39:30

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รอบๆ ตัว