กลุ่มสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

วันที่โพสต์: 11 พ.ค. 2012, 3:47:13

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆรอบตัว เช่น สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัส ฯลฯ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน