กลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

วันที่โพสต์: 7 พ.ค. 2012, 14:56:24

การเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

การเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเอง เช่น รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆของร่างกาย รู้วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆด้วยตนเองคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดีได้ถูกต้อง เหมาะสม

มาล้างมือกันเถอะ

แบ่งปันกัน