กลุ่มสาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อม

วันที่โพสต์: 8 พ.ค. 2012, 8:40:25

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง สถานศึกษา และสถานที่สำคัญในชุมชน

โรงเรียนและบุคคลในโรงเรียน

โรงเรียนและบุคคลในโรงเรียน ตอนที่ 1/